Kindcentrum Beukenlaan.

Kindcentrum Beukenlaan staat in de bomenbuurt in Winschoten. In het gebouw bevinden zich leslokalen voor de groepen 1 t/m 8, een ruimte voor de peutergroep, 1 BSO-ruimte, 1 speellokaal voor de kleuters, twee centrale ontmoetingsruimtes, een multifunctioneel lokaal, een personeelsruimte en verschillende kleine kantoorruimtes. Het plein rondom de school is ruim en biedt veel mogelijkheden om te spelen. Deze is opgedeeld in 3 deelpleinen voor respectievelijk de peuterspeelzaal, de groepen 1-2, de groepen 3 t/m 8 en de BSO. Het gymnastieklokaal naast het plein is bestemd voor alle groepen.

Kindcentrum Beukenlaan werkt gezamenlijk aan een goed en veilig pedagogisch klimaat. Wij willen kinderen stimuleren om te werken aan hun zelfvertrouwen. Persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van vaardigheden om kennis te ontwikkelen bij onze kinderen zien wij als één van de belangrijkste kerntaken. Elk kind is uniek en mag zichzelf zijn en wij willen dat kind echt zien en begrijpen. We gaan uit van verschillen en werken aan talenten waardoor we kinderen laten dromen van werelden die zij nog niet kennen. De eigenheid van kinderen en plezier in leren staan daarbij hoog in het vaandel.

Bent u nieuwsgierig naar ons kindcentrum? Lees dan de informatie over het onderwijs en opvang op deze site.

 

 

SPECIALISME

Enkele leerkrachten hebben zich gespecialiseerd op een bepaald gebied. Er is een specialist hoogbegaafdheid, lees/dyslexie, rekenen/dyscalculie, gedrag, leren en begeleiden aanwezig. Dit maakt dat we veel expertise in huis hebben en beter in kunnen spelen op de specifieke behoeften van onze leerlingen.

Het laatste nieuws

Nieuwsbrief 3 2019-2020

Gepubliceerd door: OBS beukenlaan
 

Nieuwsbrief 2 2019-2020

Gepubliceerd door: OBS beukenlaan
 

OBS BEUKENLAAN

Directeur Eva Schipper

Bezoekadres:

Beukenlaan 42
9674 CC Winschoten

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-414294

obsbeukenlaan@sooog.nl