Over Kindcentrum Beukenlaan

 

Opvang

De voorschoolse- en naschoolse opvang (BSO) wordt aangeboden door Kinderopvang Winschoten (KiWi), en heet de “Boomklevers”. De BSO is alle schoolweken en margedagen open. De voorschoolse opvang is elke ochtend open vanaf 6.30 uur tot aanvang van de school en de naschoolse opvang na school tot 18.30 uur. In de vakanties kunt u gebruik maken van de locaties op de Zaanstraat te Winschoten.

Onderwijs

Tinten verzorgt het peuterspeelzaalwerk. Peuterspeelzaal 't Beukenootje heeft twee groepen van maximaal 16 kinderen. De groep wordt begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers. Op onze locatie is het ook mogelijk om verlengde opvang af te nemen van 07.30- 08.30 uur en van 11.15 – 12.00 uur. Het onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 wordt verzorgd door Stichting Openbaar Onderwijs Groningen (SOOOG). Het primair proces staat centraal bij ons op school. Het gaat hier met name om de groepssamenstelling, klassenmanagement, de instructie aan de groep enz. Het onderwijs richt zich op de totale ontwikkeling van het kind. Het kind heeft recht zichzelf te zijn met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen, zijn eigen karakter en sociale achtergrond.

Het team vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn en te blijven van de nieuwste onderwijsontwikkelingen. Het kindcentrum is geen op zich staande organisatie, maar staat in relatie tot de omgeving. De overheid en de maatschappij stellen nogal wat eisen aan het hedendaagse onderwijs. In enkele gevallen leidt dit tot verplichtingen, zoals o.a. beleidsvoering t.a.v. ouderbetrokkenheid, sociale veiligheid, techniek- en ICT-onderwijs, cultuuronderwijs en burgerschap. Het team is zich er terdege van bewust dat bovenstaande zaken ten goede komen aan het primair proces, dus aan de kinderen, en heeft vanuit dat belang gekozen voor methodieken die passen bij de visie van onze school.

Het geven van goed lees-, taal-, schrijf- en rekenonderwijs zal voor ons altijd de belangrijkste taak zijn. Wij werken daarom doelgericht en opbrengstgericht aan deze vakken en doen dit op een boeiende betekenisvolle manier.

Daarnaast wordt aan alle groepen techniekonderwijs gegeven, is onze school een KiVa-school, voert beleid ten aanzien van ouderbetrokkenheid (GLANS-techniek) en geeft “betekenisvol” rekenen om rekenproblemen te voorkomen en om leerlingen te kunnen begeleiden die rekenproblemen ondervinden. Leerlingen worden op allerlei manieren in aanraking gebracht met cultuur, krijgen o.a. muziek van een vakdocent en bezoeken Cultuurhuis De Klinker en musea. Ouders worden op de hoogte gehouden van de stand van zaken middels de maandelijkse nieuwsbrief.

De zorg

De zorg voor iedere leerling staat bij ons hoog op de agenda! Onze school heeft veel specialisten en coördinatoren in huis, dit maakt dat er veel expertise aanwezig is, wat ten goede komt aan het onderwijs en specifieke ondersteuning aan onze kinderen.

Aanwezige expertise:

 • 2 specialisten begeleiden
 • 2 gedragsspecialisten
 • 1 hoogbegaafdheid- rekenspecialist
 • 1 dyslexie- leesspecialist
 • 1 sociale veiligheidscoördinator
 • 1 vakleerkracht bewegingsonderwijs
 • 1 ICT-coördinator
 • 1 cultuur coördinator
 • 1 vakdocent muziekonderwijs

De IB-er heeft o.a. de zorg voor de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs. Zij is belast met de bewaking en aansturing van de individuele leerlingenzorg. Zij coördineert, begeleidt en bewaakt de extra zorg en geeft daarnaast aandacht aan leerlingen met leer- en/of gedragsmoeilijkheden. Naast de interne begeleiding houdt zij ook de onderwijskwaliteit van onze school in de gaten.

Onderwijstijden

 • Maandag, dinsdag en donderdag van 8.25 uur tot 14.30 uur. 
 • Woensdag en vrijdag van 8.25 uur tot 12.30 uur.

Voor meer informatie zie: de infogids en het Schoolondersteuningsprofiel op deze site.

 

Kindcentrum BEUKENLAAN

Directeur Eva Schipper

Bezoekadres:

Beukenlaan 42
9674 CC Winschoten

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-414294

obsbeukenlaan@sooog.nl