Over OBS Beukenlaan

OBS Beukenlaan is een school waar naast onderwijs, een breed aanbod aan activiteiten wordt geboden. Jaarlijks worden er na schooltijd of op woensdagmiddagen Beukbreedactiviteiten voor de leerlingen georganiseerd. Naast deze activiteiten is het ook mogelijk om voorschoolse opvang, tussentijdse opvang en naschoolse opvang te regelen voor uw kinderen. De tussentijdse opvang (overblijven op school) wordt geregeld door vrijwilligers. De voorschoolse en naschoolse opvang (BSO) worden door een professioneel bedrijf, Hummelstee, georganiseerd binnen een lokaal in ons gebouw.

Onderwijs

Binnen ons onderwijs willen wij bereiken dat ieder kind middels een ononderbroken ontwikkelingsproces, díe kennis en vaardigheden verwerft, die nodig is om zelfstandig, sociaal en kritisch te kunnen functioneren in onze samenleving. Binnen onze kleine samenleving houden wij van orde en regelmaat en merken wij dat kinderen dit prettig vinden. Het geeft een gevoel van geborgenheid en veiligheid en dit zorgt ervoor dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Tijdens onze lestijden wordt er veel aandacht besteed aan lezen, taal en rekenen. De kennisgebieden en creatieve vakken worden binnen ons onderwijs niet vergeten. Een aantal keren per schooljaar wordt er een themaweek georganiseerd en deze wordt veelal afgesloten met een tentoonstelling. Middels samenwerkend leren willen wij onze leerlingen leren vertrouwen te hebben in zichzelf en in de medeleerlingen. Zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en respect voor elkaar staan bij ons hoog genoteerd.

De zorg

De zorg voor iedere leerling staat bij ons hoog op de agenda! Dankzij een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem voor de cognitieve vakken en voor de sociaal emotionele ontwikkeling kunnen wij ieder individueel kind optimaal volgen. Enkele dagen per week wordt er in onze groep extra ondersteuning gegeven aan die leerlingen die dit nodig hebben. Hierbij gaat het om zorg aan de onderkant en zorg aan de bovenkant. Schooljaar 2009-2010 is er gestart met twee groepen leerlingen (4 tot 7 jaar en 8 tot 12 jaar) voor extra aanbod aan de bovenkant. Om bij te blijven op onderwijsgebied volgen team en individuele leerkrachten jaarlijks meerdere scholingstrajecten.

Schooltijden

Dagelijks van 08.30 - 12.00 uur (woensdag tot 12.15 uur) en van 13.15 - 15.15 uur

Groep 1 en 2: woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag geen school
Groep 3 en 4: woensdag- en vrijdagmiddag geen school. De overige groepen: woensdagmiddag vrij

Samenwerkingsverband van openbare basisscholen

OBS Beukenlaan valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. De stichting is in beheers- en beleidsmatig opzicht verantwoordelijk voor het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Bellingwedde, Pekela en Oldambt. De stichting omvat 25 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 ZMLK school, waar ca. 375 leerkrachten zorg hebben voor ca. 3700 leerlingen. Het bestuur formuleert haar beleid op hoofdlijnen en bestuurt op gepaste afstand.

De stichting staat onder leiding van het College van Bestuur die sturing en ondersteuning geeft aan de scholen binnen de stichting. Het CvB wordt hierbij ondersteund door een bestuursbureau.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • Dhr. J.H. (Jan) de Wit - voorzitter
  • Dhr. J.G. (Hans) de Kimpe - vice voorzitter
  • Mr. G.W. (Govert) Brouwer - lid
  • Dhr. P. (Pim) Flinterman - lid
  • Mevr. J.J. (Jannie) Bos - lid

Het College van Bestuur wordt gevormd door:

  • J.H. Hansen - financiën en huisvesting
  • T.M Hulst - personeel en onderwijs

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

OBS BEUKENLAAN

Directeur Eva Schipper

Bezoekadres:

Beukenlaan 42
9674 CC Winschoten

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-414294

obsbeukenlaan@sooog.nl