OR

 

Wat doet de ouderraad (OR)

De ouderraad is een uitvoerend orgaan dat zich tot doel stelt het personeel van Kindcentrum Beukenlaan te ondersteunen in het organiseren van diverse activiteiten. De ouderraad bestaat uit 12 leden: 9 ouders en 2 leerkrachten. Er zijn jaarlijks een aantal vaste activiteiten die de OR organiseert of waarbij de OR betrokken is. Dit zijn: de Sintviering, Sint maarten, het kerstdiner, de disco, een jaarlijkse gezinsactiviteit en de laatste schooldag. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen wordt er een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage gevraagd aan de ouders. Daarnaast worden er eventueel acties gehouden om geld in te zamelen. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om activiteiten te organiseren of wordt besteed aan iets wat de school ten goede komt, b.v. voor aanschaf speelgoed, inrichting speelplein, audiovisuele hulpmiddelen etc. 

Onze school heeft een actieve en creatieve OR. Hierdoor kunnen kinderen en ouders genieten van de vele activiteiten die door de OR worden georganiseerd.

Kindcentrum BEUKENLAAN

Directeur Eva Schipper

Bezoekadres:

Beukenlaan 42
9674 CC Winschoten

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-414294

obsbeukenlaan@sooog.nl