Informatie

Op deze pagina vindt u diverse informatiebronnen.
Documenten van onze school en van ons bestuur: SOOOG.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Beleidsplan Ouderbetrokkenheid (PDF)
Gedragscode social media (PDF)
Ouderboekje School met Glans (PDF)
schoolplan 2015-2019 obs Beukenlaan (PDF)
Vakantierooster 2018-2019 (PDF)
Jaarplanning 2018-2019 (PDF)
Schoolgids 2018-2019 (PDF)
Schoolondersteuningsprofiel 2018-2019 (PDF)
Incidentenprotocol (PDF)
KiVa protocol (PDF)
Overblijfregels (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

Gedragscode SOOOG 2012-04 (PDF)
Protocol Medicijnverstrekking & Medisch handelen op scholen (PDF)
Regeling toelating van leerlingen SOOOG 2012-04 (PDF)
Schoolondersteuningsprofiel OBS Beukenlaan (PDF)

OBS BEUKENLAAN

Directeur Eva Schipper

Bezoekadres:

Beukenlaan 42
9674 CC Winschoten

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-414294

obsbeukenlaan@sooog.nl