Informatie

Op deze pagina vindt u diverse informatiebronnen.
Documenten van onze school en van ons bestuur: SOOOG.

 

Wie is SOOOG?

 

Hier vindt u de locatiewijzer Kinderopvang KiWi van BSO de "Boomklevers" aan de Beukenlaan:


BSO de "Boomklevers" (PDF)

Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Ouderboekje School met Glans (PDF)
Locatiewijzer (PDF)
Ouderbetrokenheid (PDF)
Flyer dagopvang 0-4 (PDF)
GEDRAGSCODE SOCIAL MEDIA (PDF)
incidentenprotocol 2022 (PDF)
KIVA PROTOCOL (PDF)
SOP 2022-2023 (PDF)
poster Beukenlaan (PDF)
hulporganisaties (PDF)
Vakantieoverzicht 2023-2024 (PDF)
Schoolplan 2023-2027 (PDF)
Actiepunten 2022 - 2023 (PDF)
Jaarplan 2023 - 2024 (PDF)
Schoolondersteuningsprofiel 2023 - 2024 (PDF)
kindcentrum gids 2023-2024 (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

Gedragscode SOOOG 2012-04 (PDF)
Protocol Medicijnverstrekking & Medisch handelen op scholen (PDF)
Regeling toelating van leerlingen SOOOG 2012-04 (PDF)
Strategisch Beleid 2019 - 2023 - Ouderfolder (PDF)
schoolondersteuningsprofielnaam (PDF)

Kindcentrum BEUKENLAAN

Directeur Eva Schipper

Bezoekadres:

Beukenlaan 42
9674 CC Winschoten

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-414294

obsbeukenlaan@sooog.nl