Medewerkers

Juf Eva

Functie:
 • directeur

Juf Janet

Functie:
 • IB-er / kwaliteitscoördinator

Juf Fabiënne

Functie:
 • leerkracht groep 1
 • VVE specialist

Juf Karin

Functie:
 • leerkracht groepen 1 en 4
 • cultuurcoördinator
 • VVE-coördinator

Juf Cecil

Functie:
 • leerkracht groep 2

Juf Petra

Functie:
 • leerkracht groep 3
 • sociale veiligheidscoördinator
 • KiVa-specialist
 • coördinator leerlingenraad
 • personeelslid medezeggenschapsraad

Juf Annelies

Functie:
 • leerkracht groep 4
 • dyslexie- en leesspecialist

Juf Marloes

Functie:
 • leerkracht groep 5
 • gedragsspecialist
 • personeelslid medezeggenschapsraad

Juf Milou

Functie:
 • leerkracht groep 5
 • bovenbouwcoördinator
 • ICT-coördinator
 • kindercoach
 • coördinator schoolbrede activiteiten
 • personeelslid medezeggenschapsraad
 • vertrouwenspersoon

Juf Hilda

Functie:
 • leerkracht groep 6
 • BHV-er en veiligheidscoördinator
 • coördinator natuurlijk leren
 • begeleider boekenclub (woensdagmiddag)

Juf Cristel

Functie:
 • leerkracht groep 6
 • leerkracht plusgroep
 • begaafdheidsspecialist
 • rekencoördinator
 • BHV-er
 • vertrouwenspersoon

Juf Daniëlle

Functie:
 • leerkracht groep 7
 • BHV-er
 • taalcoördinator in opleiding
 • personeelslid ouderraad

Juf Karin

Functie:
 • leerkracht groep 7
 • rekencoördinator in opleiding
 • personeelslid ouderraad

Meester Bruny

Functie:
 • leerkracht groep 8
 • sport- en spelcoördinator

Meester Nick

Functie:
 • leerkracht groep 8
 • vakleerkracht muziek
 • begeleider huiswerkklas rekenen (woensdagmiddag)

Juf Nicolien

Functie:
 • leerkracht ondersteuner

Juf Naomi

Functie:
 • onderwijsassistent

Juf Nicole

Functie:
 • onderwijsassistent

Meester Jelmar

Functie:
 • vakleerkracht bewegingsonderwijs

Juf Ingrid

Functie:
 • vakleerkracht drama

Meneer Koos

Functie:
 • conciërge
 • coördinator klusklas
 • coördinator moestuin

Meneer Onno

Functie:
 • conciërge

Meneer Theo

Functie:
 • congiërge

Roos

Functie:
 • administratie

Kindcentrum BEUKENLAAN

Directeur Eva Schipper

Bezoekadres:

Beukenlaan 42
9674 CC Winschoten

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-414294

obsbeukenlaan@sooog.nl