Visie en missie

OBS Beukenlaan wil een school zijn waar leerlingen zich optimaal, cognitief en sociaal-emotioneel, kunnen ontwikkelen. Dit doen wij door onderwijs op een kwalitatief hoog niveau te geven in een goed pedagogisch klimaat. Wij streven ernaar om uit leerlingen te halen wat erin zit. Er wordt gekeken naar de specifieke onderwijsbehoeften van iedere leerling, met andere woorden, wat heeft deze leerling nodig om een ononderbroken ontwikkeling door te maken.

Ons team is zich ervan bewust dat wij, naast de ouders, een bijdrage leveren aan het latere functioneren van onze leerlingen in de maatschappij. Wij vinden het daarom belangrijk om onze leerlingen te stimuleren om met en van elkaar te leren. Leerkrachten geven ondersteuning en leiding, daarnaast geeft het team de leerlingen eigen verantwoordelijkheid voor hun totale ontwikkeling. Dit leidt tot leerlingen die zelfbewust, zelfredzaam en zelfstandig functioneren in de maatschappij.

Wij richten ons op de toekomst middels het gebruik van nieuwe methoden, nieuwe inzichten en media. Kenmerken van het onderwijs op OBS Beukenlaan zijn:

een veilige en geborgen omgeving, waarbinnen het kind, kind mag zijn en kan zijn wie het is;

 • aandacht voor het groepsgedrag , normen en waarden;
 • aandacht voor verschillen in cultuur;
 • aandacht voor gezondheid, sport en spel;
 • open communicatie naar kinderen, ouders en team;
 • hoge verwachtingen t.a.v. leerlingen;
 • voor zover het binnen de mogelijkheden ligt; rekening houden met alle leerlingen op alle niveaus;
 • zelfredzaamheid en zelfstandigheid van onze leerlingen;
 • begeleiden van (hoog) begaafde leerlingen;
 • begeleiden van leerlingen met lees en spellingsproblemen, dyslexie;
 • gebruik van nieuwe media. t.w. digitaal schoolbord, laptops, tablets etc;
 • werken met diverse protocollen (zoals hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie).

Verder is onze school een lerende organisatie. Doordat onze school een lerende omgeving is, blijft “de school” aan het vernieuwen. Vernieuwing is geen doel op zich, maar moet gezien worden als de “drive” voor constante verbetering.

Missie

"Ik ben in goede handen, met onderwijs, ondersteuning en aandacht in een goed pedagogisch klimaat."

Verder lezen

In onze infogids kunt u verder lezen over onze doelstellingen, het onderwijsconcept en dergelijke.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

OBS BEUKENLAAN

Directeur Eva Schipper

Bezoekadres:

Beukenlaan 42
9674 CC Winschoten

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-414294

obsbeukenlaan@sooog.nl