Visie en missie

Waar we voor staan

 

Kindcentrum Beukenlaan is een lerende organisatie.  Vanuit een goed en veilig pedagogisch klimaat willen wij kinderen stimuleren om te werken aan hun zelfvertrouwen. Persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van vaardigheden om kennis te ontwikkelen bij onze kinderen zien wij als één van de belangrijkste kerntaken. Dat willen wij realiseren door boeiend, betekenisvol onderwijs aan te bieden in een uitdagende omgeving waarin kinderen samen spelen, onderzoeken, ontdekken en leren. Daarnaast werken wij aan de 21ste -eeuwse vaardigheden om de kinderen een stevige basis mee te geven voor de toekomst.

Elk kind is uniek en mag zichzelf zijn en wij willen dat kind echt zien en begrijpen. We gaan uit van verschillen en werken aan talenten waardoor we kinderen laten dromen van werelden die zij nog niet kennen. De eigenheid van kinderen en plezier in leren staan daarbij hoog in het vaandel.

De waarden die hieraan ten grondslag liggen zijn:

Saamhorigheid

Samen - vertrouwen – verantwoordelijkheid - betrokkenheid - verbinden

Veiligheid

Een goed pedagogisch klimaat is het fundament waar ontwikkelen- en leren plaats vindt.

Talentontwikkeling

Talenten zien en laten ontdekken zodat kinderen kunnen dromen van werelden die zij nog niet kennen.

Uitdaging

Spelen is leren en leren is spelen. Een boeiende en uitdagende omgeving waarin we hoge verwachtingen hebben zorgt voor een optimale totale ontwikkeling

Plezier

We gaan met plezier naar KC Beukenlaan en gaan met een goed gevoel naar huis.

Wat geven we kinderen mee?

 We helpen elkaar, je hoort erbij, we dagen je uit, je kan al veel, we maken plezier, je groeit als mens.

 

Visie

Je hoort erbij.

KC Beukenlaan is een plek waar alle kinderen welkom zijn en zich welkom voelen. Waar kinderen, hun ouders en professionals elkaar ontmoeten en samen de verantwoordelijkheid nemen om te zorgen voor een veilige, vertrouwde omgeving. In een omgeving waar kinderen zich prettig voelen wordt samen gespeeld en gewerkt, worden vriendschappen gesloten en problemen opgelost. Professionals werken samen vanuit één visie aan de opdracht: je hoort erbij.

We helpen elkaar.

Op KC Beukenlaan worden kinderen gestimuleerd om samen te spelen en te leren. Samen werken aan opdrachten, problemen oplossen, maar ook samen zingen en dansen verhoogt het plezier in leren.

Dit geldt niet alleen voor kinderen, maar voor alle betrokkenen. Elkaar helpen betekent voor ons ook er voor elkaar zijn. ‘Samen kunnen we meer’ is ons motto.

We dagen je uit.

Ons uitgangspunt is dat je altijd en overal leert: binnen en buiten, onder schooltijd, na schooltijd en thuis. Op KC Beukenlaan is er veel ruimte voor spel, dit is de basis van waaruit wordt geleerd. Professionals begeleiden kinderen bij het spel en dagen ze uit om net even over de eigen grenzen te gaan, om zich spelenderwijs te ontwikkelen. De lessen worden op een betekenisvolle en boeiende manier gegeven, kinderen worden uitgedaagd om kennis en de (21ste -eeuwse) vaardigheden te ontwikkelen om de wereld beter te leren begrijpen, zodat ze kunnen groeien als mens in de maatschappij.

Je kan al veel.

Het kind staat centraal. (Zelf)vertrouwen is de belangrijkste leervoorwaarde voor kinderen. Wij laten kinderen zien en ontdekken wat ze al kunnen en dagen ze uit om een volgende stap te nemen. We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind, omdat dit het (zelf)vertrouwen en het vertrouwen in de ander vergroot. Ons uitgangspunt is dat ieder kind uniek is met zijn eigen talenten en interesses en ook daar is oog voor.

We maken plezier.

Samen zorgen we voor een veilig klimaat, want een kind dat met plezier naar school gaat en zich welkom voelt heeft ruimte om zich in de volle breedte te ontwikkelen. Op KC Beukenlaan willen we kinderen zien en begrijpen, aansluiten, uitdagen en ondersteunen - daar waar nodig - en dat doen we samen. We vieren niet alleen de grote feesten, maar ook de “kleine” groeps- en persoonlijke successen vanuit saamhorigheid en verbondenheid.

Je groeit als mens.

KC Beukenlaan is een maatschappij in het klein. Het is onze opdracht om vanuit de driehoek: ouders, kind en professional kinderen te laten groeien tot zelfstandige, autonome mensen die vol vertrouwen beginnen aan de volgende stap, richting hun toekomst in de maatschappij. Groei is niet altijd zichtbaar, maar kinderen groeien iedere dag, ze worden vaardiger en doen kennis op, maar bovenal groeien ze als mens. Professionals op KC Beukenlaan begeleiden dit proces vanuit de waarden: saamhorigheid, veiligheid, talentontwikkeling, uitdaging en plezier.

Kindcentrum BEUKENLAAN

Directeur Eva Schipper

Bezoekadres:

Beukenlaan 42
9674 CC Winschoten

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-414294

obsbeukenlaan@sooog.nl