Kindcentrum Beukenlaan

 

Kindcentrum Beukenlaan: leren doe je altijd en overal.

Kindcentrum Beukenlaan is een plek waar opvang en onderwijs wordt aangeboden aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Veiligheid is een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen, daarom zijn wij een KiVa-kindcentrum. De KiVa-aanpak is bepalend voor de cultuur in ons kindcentrum, het zorgt voor eenduidige en duidelijke regels en afspraken voor zowel het onderwijs als de opvang. Deze manier van werken draagt bij aan een veilige omgeving  voor alle betrokkenen.

Wij zien het als onze taak om kinderen voor te bereiden op de maatschappij van morgen, dat maakt ons onderwijs eigentijds, boeiend en motiverend. Kinderen van nu hebben kennis en vaardigheden nodig die helpen om in de toekomst een plekje te vinden in deze maatschappij. We willen kinderen, individueel en in samenwerking uitdagen om zelf na te denken over oplossingen voor “problemen” op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Dit maakt kinderen “mede” eigenaar van hun ontwikkeling. 

We besteden extra aandacht aan de taalontwikkeling (woordenschat, begrijpend luisteren- en lezen) in alle groepen. Inzetten op taal- leesonderwijs is enorm belangrijk voor goed onderwijs; het heeft grote invloed op schoolsucces, op de ontwikkeling van het brein en van de intelligentie en op het leren denken. Goed kunnen lezen en schrijven werkt door naar de prestaties bij de andere vakken en is dus belangrijk. 

Er is veel aandacht voor ouderbetrokkenheid. Opvoeding en onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en het kindcentrum. Dit heeft een gunstig effect op het sociaal functioneren en op de cognitieve ontwikkeling van het kind en dus op de schoolprestaties.

Wij werken vanuit de waarden: 

Saamhorigheid, Veiligheid, Talentontwikkeling, Uitdaging en Plezier.

Wat geven we kinderen mee?

We helpen elkaar, je hoort erbij, we dagen je uit, je kan al veel, we maken plezier,

je groeit als mens.

 

 

 

Wilt u meer van ons weten? 

Klik hier om een rondleiding aan te vragen.

SPECIALISME

Enkele leerkrachten hebben zich gespecialiseerd op een bepaald gebied. Er is een specialist hoogbegaafdheid, lees/dyslexie, rekenen/dyscalculie, gedrag, leren en begeleiden aanwezig. Dit maakt dat we veel expertise in huis hebben en beter in kunnen spelen op de specifieke behoeften van onze leerlingen.

Waar kunt u ons vinden?

Vakantieoverzicht 2024-2025

Gepubliceerd door: SOOOG
De vakantieplanning voor schooljaar 2024-2025 is bekend.
 

SOOOG Magazine - februari 2024

Gepubliceerd door: SOOOG
Opgroeien doe je maar één keer! Opgroeien vraagt in deze snel veranderende wereld zowel thuis als op het kindcentrum om een sterkte en stabiele pedagogische basis. 
 

SOOOG Courant

Gepubliceerd door: SOOOG
Met trots delen wij de ‘SOOOG Courant 2022’, de publieksversie van het bestuursverslag. Met deze courant legt SOOOG verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar.
 

Kindcentrum BEUKENLAAN

Directeur Eva Schipper

Bezoekadres:

Beukenlaan 42
9674 CC Winschoten

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-414294

obsbeukenlaan@sooog.nl